سیستم کنترل هوشمند گیم نت و کافی نت به همراه رابط برق هوشمند

یکی از نیازهایی که کنترلرهای گیم نت مخصوصاً گیم نت هایی که بازی های PS4 و XBOX را ارائه می کنند، کنترل زمان استفاده کاربر از دستگاه XBOX و PS4 می باشد.

و همچنین کنترل هوشمند کاربران در مورد محاسبه زمان استفاده از دستگاه های گیم نت می باشد.

بدین منظور نرم افزار هوشمند کنترل گیم نت و کافی نت که به همراه سخت افزار هوشمند کنترل جریان برق می باشد را ارائه می کنیم.

سیستم کنترل هوشمند گیم نت و کافی نت با ارائه نرم افزار و سخت افزار اختصاصی، گیم نت و کافی نت شما را مدیریت می کند.

این سیستم بر اساس وای فای می باشد که به وسیله نرم افزار اختصاصی کنترل گیم نت مدیریت می شود.

در سیستم طراحی شده زمان استفاده کاربر از دستگاه های گیم نت را محاسبه کرده و بر اساس مدت زمان تعیین شده یا دستور کنترلر گیم نت جریان برق مانیتور را قطع می کند.

قطع جریان برق مانیتور های متصل به رابط هوشمند برق در گیم نت بدین گونه می باشد که بعد از ارسال دستور قطع برق از طرف نرم افزار کنترل گیم نت به چند راهی برق اختصاصی (رابط برق)، رابط برق اختصاصی جریان برق ورودی تعیین شده قطع می شود.

رابط برق اختصاصی ذکر شده به صورت هوشمند عمل کرده و این توانایی را به شما می دهد که ورودی های جریان برق را بر اساس حالت های تعبیه شده در نرم افزار ارائه شده کنترل گیم نت مدیریت کنید.

عملکرد کلی سیستم کنترل گیم نت XBOX , PS4

سیستم کنترل گیم نت بر اساس وای فای می باشد که به مودم بی سیم متصل می شود و به وسیله رابط گرافیکی که تحت ویندوز می باشد کنترل می گردد.

در کنار این نرم افزار یک رابط برق هوشمند نیز ارائه می شود که به وسیله نرم افزار ارائه شده به مودم بی سیم متصل می باشد.

در رابط گرافیکی که برای کنترلر گیم نت طراحی شده است این قابلیت ایجاد شده است که کلیه ورودی های برق متصل به رابط هوشمند برق را کنترل کند.

در نرم افزار ارائه شده مدت زمان روشن بودن هر دستگاه متصل به رابط هوشمند برق مشخص می باشد که می توان برای ورودی مورد نظر زمان استفاده تعیین نمود.

روش کار نرم افزار و سیستم کنترل گیم نت

روش کار بر این اساس می باشد که با ورود مشتری ابتدا یکی از سیستم های متصل به رابط برق هوشمند به کاربر اختصاص داده شده و سپس برای کاربر (مشتری) دو حالت پرداختی قرار می گیرد:

حالت پرداخت قبل از بازی

حالت پرداخت بعد از اتمام بازی

که یکی از دو حالت برای کاربر (مشتری) در نرم افزار به جهت پرداخت انتخاب می گردد.


حالت پرداخت قبل از بازی

در حالت پرداخت قبل از بازی با محاسبه مدت زمان استفاده مجاز از دستگاه که در کنار آن نرخ دستگاه و تعداد دسته های بازی و همچنین زمان پایان یا خاموش شدن دستگاه مشخص و تعیین می گردد.

کلیه مراحل به صورت خودکار بعد از تعیین وضعیت در سیستم صورت می پذیرد.

حالت پرداخت بعد از اتمام بازی

کاربر هزینه را بعد از اتمام بازی پرداخت می کند که این هزینه بر اساس زمان استفاده شده ، نرخ دستگاه و تعداد دسته محاسبه می گردد.

ویژگی های سیستم هوشمند کنترل گیم نت XBOX

  • امکان گرد کردن هزینه محاسبه شده

  • امکان درج تخفیف

  • امکان گزارش گیری

پیش نیاز های اجرای سیستم هوشمند کنترل گیم نت